Порядок розгляду апеляцій, скарг


Для розгляду апеляцій, скарг, пропозицій в ОС «СЕРТ АСУ» створена апеляційна комісія.
Апеляції, скарги та пропозиції розглядаються апеляційною комісією ОС не пізніше одного місяця після її отримання.Апеляційній комісії для розгляду апеляції
мають бути надані такі документи:

апеляція заявника
листування щодо спірного питання між заявником,
випробувальною лабораторією (центром) і ОС
протоколи випробувань, матеріали перевірки
зразки або фотознімки продукції
технічна документація на продукцію (в разі необхідності)

Зазначена документація надається ОС членам апеляційної комісії не пізніше, як за два тижні до засідання комісії.
Заявник має право бути заслуханим на засіданні комісії. Апеляційна комісія розглядає спірні питання конфіденційно.
Під час прийняття рішення мають бути присутні тільки члени комісії в повному складіАпеляційна комісія, як правило, приймає одне з таких рішень:

  • видати сертифікат
  • відмовити у видачі сертифікату
  • призупинити дію сертифікату
  • анулювати сертифікат

Рішення письмово доводиться до відома заявника та ОС після засідання.
Витрати, пов'язані з розглядом апеляції несе кожна зі сторін.